ĐÀ NẴNG: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

18.11.2020

 

Sở Tài nguyên và Mội trường (TN-MT) Đà Nẵng vừa có Công văn 4409/STNMT-VPĐKĐĐ gửi Sở Tư pháp Đà Nẵng đề nghị phối hợp, triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý vướng mắc về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, ngày 13/10/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng có Thông báo 493/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi họp nghe Sở TN-MT báo cáo liên quan đến vấn đề pháp lý của việc giao dịch chuyển nhượng đất đai.

Tiếp đó, ngày 17/10/2020, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 6894/UBND-ĐTĐT chỉ đạo triển khai Công văn 861/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/02/2020 của Bộ TN-MT hướng dẫn xử lý vướng mắc về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo nội dung Báo cáo 735/BC-STNMT ngày 16/9/2020 của Sở TN-MT.

Cụ thể, đối với GCNQSDĐ đã cấp chưa được đăng ký biến động sang tên người khác (sơ cấp) thì tiếp tục thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi lại GCNQSDĐ đã cấp sai để xác định lại thời hạn sử dụng đất theo Điều 67 Luật Đất đai 2003 và Điều 126 Luật Đất đai 2013 (không quá 50 năm kể từ ngày có Quyết định giao đất hoặc ngày cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ TN-MT).

Thông báo rộng rãi đến người sử dụng đất để thực hiện đăng ký điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi GCNQSDĐ. Trường hợp Người sử dụng đất không đồng ý điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì triển khai thủ tục thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai và thực hiện cấp đổi lại GCNQSDĐ.

Đối với GCNQSDĐ đã được đăng biến động sang tên người khác theo quy định (thứ cấp), trường hợp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm, sau đó tiếp tục chuyển quyền cho người sử dụng đất kế tiếp thì được giữ nguyên thời hạn tại GCNQSDĐ đã được điều chỉnh (do người nhận chuyển quyền đã biết và chấp nhận sử dụng đất có thời hạn).

Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nhưng chưa chuyển quyền tiếp cho người sử dụng đất khác thì thực hiện đăng ký biến động hủy bỏ nội dung đã đăng ký điều chỉnh thời hạn đối với trường hợp chưa cấp đổi GCNQSDĐ.

Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn đối với người nhận chuyển nhượng (thứ cấp) và đã tiến hành cấp đổi GCNQSDĐ sau khi điều chỉnh thời hạn thì thông báo thu hồi, cấp đổi lại GCNQSDĐ để xác định lại thời hạn lâu dài như ban đầu được nhận chuyển quyền.

Trường hợp người nhận chuyển quyền chưa thay đổi thời hạn sử dụng đất (chủ yếu nằm trong giai đoạn từ năm 2012-2016) thì giữ nguyên thời hạn lâu dài và cho phép giải quyết thủ tục về đất đai khi người sử dụng đất có nhu cầu.

Ông Tô Văn Hùng cho hay, với những hướng dẫn nêu trên của Bộ TN-MT cũng như được sự thống nhất của UBND TP Đà Nẵng, tại Công văn 4409/STNMT-VPĐKĐĐ (ngày 13/11), Sở TN-MT Đà Nẵng đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP xem xét từng trường hợp cụ thể để thực hiện việc công chứng hợp đồng, văn bản giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các văn bản hướng dẫn hoặc đề nghị phối hợp liên quan đến thời hạn sử dụng đất của Sở TN-MT Đà Nẵng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP có nội dung không còn phù hợp với nội dung văn bản này (nếu có) được thu hồi, hủy bỏ.

Tin tức khác