QUY HOẠCH SÔNG TRƯỜNG GIANG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XANH, BỀN VỮNG

15.03.2021

Sông Trường Giang có chiều dài khoảng 67km và chạy song song với bờ biển. Con sông này chảy theo hướng Bắc - Nam từ Cửa Đại đến Cửa Lở nối hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn ở phía Bắc và hệ thống sông Tam Kỳ - An Tân ở phía Nam.

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sông Cổ Cò và sông Trường Giang là 2 tuyến sông ven biển của tỉnh Quảng Nam có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do chưa được quy hoạch, ven sông Trường Giang còn rất hoang sơ. Vì vậy, khu vực này cần được tập trung nghiên cứu để làm một cách bài bản và khoa học.

"Mục đích của dự án nạo vét sông Trường giang là để phục vụ giao thông thuỷ, phục vụ cho ngành du lịch và tạo cảnh quang phát triển đô thị. Đồng thời, việc này còn giúp cho vận tải hàng hoá trên sông được thuận lợi", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin. 

Cùng với đó, việc khơi thông sông Trường Giang còn giúp tăng cường thoát lũ cho khu vực vùng đông của địa phương, bởi khu vực này có các hệ thống sông lớn như Thu Bồn, Vu Gia ở phía Bắc và sông Tam Kỳ ở phía Nam. Theo đó, sông Trường Giang như một bể chứa.

Ông Thanh cũng cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh Quảng Nam là phát triển sông Trường Giang sau khi khởi thông. Đưa sông Trường Giang thành một trục xương sống về đường thuỷ, cùng với đường Võ Chí Công. Việc này giúp cho tỉnh hình thành một hệ thống giao thông liên hoàng đường bộ, đường thuỷ để phát triển vùng đông.

“Tỉnh Quảng Nam lấy phát triển theo hướng bền vững, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học và giữ gìn văn hóa bản địa làm giá trị cốt lõi. Đồng thời, sau khi hoàn thành dự án nạo vét sông Trường Giang, đây sẽ hình thành nên một sản phẩm du lịch mới, theo hướng du lịch xanh. Trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh sẽ chú ý đến vấn đề quy hoạch các khu xử lý nước thải, thu gom chất thải sinh hoạt tại khu vực này”, ông Lê Trí Thanh cho hay.

Theo ông Thanh, vấn đề môi trường đang được địa phương thực hiện chặt chẽ, nhất là các vùng quy hoạch mới. Đồng thời, trong quá trình tổ chức du lịch sông nước, Quảng Nam sẽ đặt cho mỗi con sông một slogan riêng. Từ đó, các dòng sông sẽ có một quy hoạch riêng và cách khai thác riêng, để làm chủ đạo cho hướng phát triển của địa phương. 

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng tính đến phương án khôi phục hệ thực vật của sông Trường Giang. Trong đó, tỉnh đã có ít nhất 4 công trình nghiên cứu khoa học về hệ thực vật sông Trường Giang. 

“Chúng tôi đã nghiên cứu sự phục hồi hệ thực vật theo lưu vực sông Trường Giang từ cửa Đại cho đến cửa Lở, để tìm hiểu sự thay đổi độ mặn và độ sâu của sông Trường Giang. Từ đó, địa phương cân nhắc thực hiện dự án khơi thông sông trường giang. Trên cơ sở đó, địa phương đã giao cho các nhà khoa học nghiên cứu, phục hồi lại hệ thực vật ở tại khu vực này”, ông Lê Trí Thanh cho hay.

Tin tức khác